SẺ GIỌT MÁU ĐÀO – TRAO NIỀM HI VỌNG

09:46 20/10/2016

Liên chi hội SV Khoa Ngoại ngữ phồi hợp cùng LCH SV khoa Hệ thống thông tin quản lý  và  LCH SV khoa Luật kinh tế tham gia đợt hiến máu tình nguyện

“ Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hi vọng ”.

Liên chi hội SV Khoa Ngoại ngữ phồi hợp cùng LCH SV khoa Hệ thống thông tin quản lý  và  LCH SV khoa Luật kinh tế tham gia đợt hiến máu tình nguyện

“ Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hi vọng ”.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn sinh viên và thu được kết quả đáng kể :

- 1250 lượt đăng ký hiến máu

-  900 đơn vị máu thu được.