Bạn có thắc mắc gì, hãy gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi!
Chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi của bạn sớm nhất.
Đặt câu hỏi

Nguyễn Văn A - 10:12 30/08/2016

Điểm chuẩn vào Khoa Ngoại ngữ năm 2016 là bao nhiêu?

Khoa ngoại ngữ - 10:14 30/08/2016

Điểm chuẩn vào Khoa ngoại ngữ năm 2016 là 26.5