Một số hình ảnh về Lễ Tốt nghiệp của Khoa TTCK - Khoa NN

15:50 02/08/2016