Thông báo

TS. Lưu Hớn Vũ tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Giảng dạy tiếng Hán và nghiên cứu văn học Việt Hoa"

18:55 12/08/2019

Ngày 10/8/2019, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế "Giảng dạy tiếng Hán và nghiên cứu văn học Việt Hoa". Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học và văn học đến từ các trường đại học trong và ngoài nước, như: Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Hoa Kiều (Trung Quốc), Đại học Tập Mĩ (Trung Quốc), Đại học Nghi Lan (Đài Loan)...
TS. Lưu Hớn Vũ tại hội thảo
Tại hội thảo, TS. Lưu Hớn Vũ - Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ BUH đã báo cáo tham luận "So sánh tình hình sử dụng liên từ mang tính lựa chọn Haishi của người Trung Quốc và người học Việt Nam".
TS. Lưu Hớn Vũ báo cáo tại hội thảo