TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191
Đề cương học phần thực tập cuối khóa từ Khóa 33 trở về sau.

Xem tiếp
Đề cương học phần Thực tập cuối khoá từ K30 trở về sau

Xem tiếp
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên tiếng Anh: BACHELOR THESIS; Mã số môn học: REP307. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh; Trình độ đào tạo: Đại học

Xem tiếp
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page