TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Nguyễn Thanh Xuân - Lớp 29AV02 - Khoa ngoại ngữ tham gia chương trình MIRACLE PROJECT tại Malaysia

Dự án MIRACLE là dự án hướng về những vấn đề toàn cầu, được sự hợp tác và hỗ trợ của tổ chức “Roots and Shoots” (https://www.rootsandshoots.org/) . Những thành viên trong dự án Miracle gồm chủ yếu là sinh viên tình nguyện trong chương trình” trao đổi sinh viên toàn cầu – Global Citizen” và Đồng Ban Tổ Chức chính là sinh viên trường Đại Học UPM (Universiti Putra Malaysia).

 

Sứ mạng của dự án Miracle là giúp những học sinh Malaysia  nhận ra những vấn đề nóng bỏng toàn cầu và sau đó giúp chúng có những hành động thực tế, áp dụng trực tiếp vào cuộc sống để giúp cải thiện những vấn đề xung quanh (Ô nhiễm môi trường, vấn đề bảo tồn động vật,…).  

Hoạt động chính của Miracle là dự án Green Challenge. Có nghĩa sau khi tổ chức những buổi Workshop cho học sinh thì sẽ tổ chức cuộc thi Green Challenge, ở cuộc thi này sinh viên sẽ được hỗ trợ và coach để tìm ra cho mình những ý tưởng, sản phẩm giúp bảo vệ môi trường hoặc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sống.
 

 
 

Các bạn sinh viên  được train ở Đại Học UKM bởi tổ chức Roots and Shoots. Phải nói rằng, đây là một tổ chức vô cùng chuyên nghiệp. Ở đây, các bạn  sinh viên được học rất nhiều thứ, từ cách kết nối Teamwork đến cách giúp học sinh tự nhận thức về bản thân và cuối cùng là giúp chúng nhận ra những vấn đề toàn cầu.
 

 


 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page