TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Vui lòng xem danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập hệ VHVL tại đây. 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page