TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Danh sách và thông tin liên hệ giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 - năm học 2016 -2017.

Vui lòng xem tại đây 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page