TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ

                 

                         LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ

 

           Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6

           Sáng: 07 giờ 30 đến 11 giờ 30

           Chiều: 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

            Địa điểm: Lầu 2 , Nhà Hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page