TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

TB về việc đôn đốc và gia hạn đóng học phí học kỳ hè năm học 2019-2020 đối với hệ đại học, liên thông đại học chính quy và đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao

danh-sach-sinh-vien-chua-nop-hoc-phi-hk-he-nh19-20_21-7-20-1-xlsx-2107202043132CH.xlsx Download

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page