TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Thông báo đường link thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính & thiết bị học trực tuyến

 
   
         Sinh viên nhấp vào đường link này để thực thực hiện khảo sát:  https://forms.gle/rSPjKpBP9ov9vZEs6

        Thời gian thực hiện khảo sát: Từ nay đến trước 22h ngày 27/11/2021

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page