TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2019

Năm 2019, ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM tuyển sinh đại học chính quy:
Tổ hợp môn: A01, D01, D96
Chỉ tiêu: 280
Điểm trúng tuyển 2018: 20.2
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: http://buh.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019-9570.html

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page