TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Thư triệu tập sinh viên tham dự buổi Đối thoại Nhà trường - Sinh viên năm học 2018 - 2019

1.       Thời gian: Từ 7h30 đến 11h00 ngày 07/6/2019 (sáng thứ 6).

2.       Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (Số 56, Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức).

3.       Thành phần triệu tập:

-           Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường.

-           Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên cấp khoa.

-           Bí thư chi đoàn, lớp trưởng, lớp phó, chi hội trưởng chi hội SV của các lớp SV và 03 sinh viên do ban cán sự lớp chọn cửlập danh sách.

-           Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường.

-           Đại diện sinh viên tất cả các phòng trong ký túc xá.

*          Để thuận lợi cho việc đón tiếp, ghi nhận và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, đề nghị:

             + Thường trực Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cấp trường, cấp khoa, chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm; lớp trưởng các lớp sinh viên lập danh sách tham gia của sinh viên theo đối tượng thuộc đơn vị (mẫu đính kèm) và gửi email về Phòng Công tác Sinh viên (phongctsv@buh.edu.vn) trước 17h00 ngày 04/6/2019.

             + Trưởng các phòng trong Ký túc xá lập danh sách 01 đại biểu/phòng (mẫu đính kèm) và gửi về email quatnv@buh.edu.vn trước 17h00 ngày 03/6/2019 để tập hợp, gửi về Phòng Công tác Sinh viên theo quy định.

          + Sinh viên tham dự mặc trang phục gọn gàng, lịch sự và mang theo Thẻ sinh viên.

Sinh viên xem thông tin thư triệu tập theo đường link bên dưới:
http://phongctsv.buh.edu.vn/thong-bao/thu-trieu-tap-sinh-vien-tham-du-buoi-doi-thoai-nha-truong-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019-13028.html

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page