TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191
THÔNG BÁO DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 5 NĂM 2016 - 2017
THÔNG BÁO DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 5 NĂM 2016 - 2017

Danh sách giảng viên hướng dẫn BCTT đợt 5 kèm thông báo số 568/TB-ĐHNH ngày 9/8/2017

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page